The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

The contents of this page are also available in an other language. Do you want to change the language?

Country selection Country selection

Jogi tájékoztatás

Szerzői jogok
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Az összes jogot fenntartjuk. A jelen internetes oldalon található összes kép, szöveg, ábra, rajz, videó, film, animáció, hang és egyéb alkotás – amennyiben nincsen ettől eltérő rendelkezés feltüntetve – a szerzői jog és a szellemi tulajdon védelmét szabályozó, más törvények hatálya alá tartozik. Tilos az internetes oldal minden utánzása és módosítása. A Viega Holding GmbH & Co. KG kifejezetten tiltja honlapja előzetes írásos engedélye nélkül történő bármilyen mentését, sokszorosítását, terjesztését, továbbadását és megjelenítését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen honlap részeként megjelenített alkotásokra részben harmadik személy oltalmi joga vonatkozik.

Védjegyjog
Eltérő rendelkezések hiányában a jelen honlapon alkalmazott védjegyek (logó, szó- és szó-/képvédjegy) védjegyjogilag le vannak védve a Viega Holding GmbH & Co. KG számára, és harmadik személy ezeket a Viega Holding GmbH & Co. KG előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen formában sem használhatja fel.

 

 

 

Felelősségvállalás
A jelen honlap összes tartalma nagy gondossággal készült. Ennek ellenére nem szavatolhatjuk az információk aktualitását, helyességét és teljességét és a honlaphoz történő, folyamatos és hibamentes hozzáférést. Amennyiben a jelen honlap harmadik személy internetes oldalaira hivatkozik vagy mutat, a Viega nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Kizárjuk az enyhe fokú gondatlan kötelezettségszegésért viselt kártérítési felelősséget, amennyiben ez nem érinti a szerződés lényeges kötelezettségeit, és nem károsítja az életet, testi épséget és egészséget. Ugyanez vonatkozik törvényi képviselőnk és/vagy teljesítési segédeink kötelezettségszegéseire. Ez nem érinti a német termékfelelősségi törvény szerinti igényeket.

A viega.hu honlapon használt „Viega” fogalom a szövegkörnyezettől függően vagy a Viega csoportra vonatkozik, amelyet a Viega Holding GmbH & Co KG, valamint annak közvetett és közvetlen leányvállalatai alkotnak, vagy a Viega márkára. A Viega csoport egyes társaságai jogilag különálló és önálló egységek, és mint olyan önállóan járnak el. A „Viega” fogalom ezért nem szükségszerűen értendő a Viega csoport egy meghatározott társaságára vonatozó utalásként.