Jogi tájékoztatás

Szerzői jogok
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Az összes jogot fenntartjuk. A jelen internetes oldalon található összes kép, szöveg, ábra, rajz, videó, film, animáció, hang és egyéb alkotás – amennyiben nincsen ettől eltérő rendelkezés feltüntetve – a szerzői jog és a szellemi tulajdon védelmét szabályozó, más törvények hatálya alá tartozik. Tilos az internetes oldal minden utánzása és módosítása. A Viega Holding GmbH & Co. KG kifejezetten tiltja honlapja előzetes írásos engedélye nélkül történő bármilyen mentését, sokszorosítását, terjesztését, továbbadását és megjelenítését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen honlap részeként megjelenített alkotásokra részben harmadik személy oltalmi joga vonatkozik.

Védjegyjog
Eltérő rendelkezések hiányában a jelen honlapon alkalmazott védjegyek (logó, szó- és szó-/képvédjegy) védjegyjogilag le vannak védve a Viega Holding GmbH & Co. KG számára, és harmadik személy ezeket a Viega Holding GmbH & Co. KG előzetes írásos engedélye nélkül semmilyen formában sem használhatja fel.

 

 

 

Felelősségvállalás
A jelen honlap összes tartalma nagy gondossággal készült. Ennek ellenére nem szavatolhatjuk az információk aktualitását, helyességét és teljességét és a honlaphoz történő, folyamatos és hibamentes hozzáférést. Amennyiben a jelen honlap harmadik személy internetes oldalaira hivatkozik vagy mutat, a Viega nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Kizárjuk az enyhe fokú gondatlan kötelezettségszegésért viselt kártérítési felelősséget, amennyiben ez nem érinti a szerződés lényeges kötelezettségeit, és nem károsítja az életet, testi épséget és egészséget. Ugyanez vonatkozik törvényi képviselőnk és/vagy teljesítési segédeink kötelezettségszegéseire. Ez nem érinti a német termékfelelősségi törvény szerinti igényeket.

A viega.hu honlapon használt „Viega” fogalom a szövegkörnyezettől függően vagy a Viega csoportra vonatkozik, amelyet a Viega Holding GmbH & Co KG, valamint annak közvetett és közvetlen leányvállalatai alkotnak, vagy a Viega márkára. A Viega csoport egyes társaságai jogilag különálló és önálló egységek, és mint olyan önállóan járnak el. A „Viega” fogalom ezért nem szükségszerűen értendő a Viega csoport egy meghatározott társaságára vonatozó utalásként.