Üzemeltetés Üzemeltetés
Üzemeltetés

A 2011. évi kiegészített ivóvíz rendeletben az ivóvízhálózat üzemeltetőjének felelőssége a víz minőségéért egyérteműen le van szögezve.

 

 

A 2011. évi német ivóvízrendelet §4 (2) alapján:

Egy ivóvízellátó létesítmény vállalkozója vagy egyéb tulajdonosa a vizet nem bocsáthatja ivóvízként rendelkezésre, amenyiben a 2011. évi ivóvízrendelet rendelkezéseiben (§5 1-3, §6 1-2, §9 5-6 ) megállapított határértékektől engedélyezett eltérésektől eltér. Másrészt az ártatlanság vélelme az ivóvízrendelettel kapcsolatban: A 2011. évi ivóvíz rendelet paraméterei betartásra kerülnek, amennyiben a tervezésnél, építésnél és üzembentartásnál legalább az ismert műszaki szabályok betartásra kerülnek.

A lényeges paraméterek be nem tartása bűntetést von maga után. Egy objektum átadásánál ezért az üzembentartónak különösen ügyelnie kell rá attól a pillanattól, hogy az ivóvíz rendszeres és teljes cseréje megvalósuljon, illetve rendeltetésszerűen üzemeljen a rendszer és minden ivóvízvételi hely.

 

Higiéniaterv a VDI 6023 alapján

Azon épületeknél, melyek használatánál megemelt higiéniai előírások betartása szükséges (pl.: élelmiszerüzemek, kórházak, idősotthonok), az üzembentartó egy higiéniai szakemberrel, és az illetékes egészségügyi hivatallal, illetve a vízszolgáltató vállalkozással kell, hogy egyeztessen. Az ivóvíz létesétmények higiéniai tervét a használatnak megfelelően kell elkészíteni és az ivóvízlétesítmény rendeltetésszerű üzembentartásának részleteit be kell tartani.

Ajánlott az ivóvíz létesítményeknél karbantartási szerződést kötni az üzemmel vagy az eljárást speciálisan kiképzett szakszemélyzettel elvégeztetni.  
 


Öblítóállomások   -   Viega Higiénia+Funkció   -   Dokumentáció 

Az öblítőállomások protokollja kb. 8.000 bejegyzést/előírást tartalmaz és pdf-ben teljesen vagy részben kinyomtatható. Így a következő évekre biztosítható egy teljes dokumentáció. Az üzembentartó ezzel bizonyíthatja az egészségügyi hivatalnak egyértelműen, hogy az ivóvízminőség megfelelő. A protokoll nem módosítható adat a változtatások kivédése érdekében.

 

Ismeri a kötelezettségeit? Mint létesítmény-üzemeltető minden vízkivételi helynél biztosítania kell a megfelelő minőségű ivóvizet.